Hondenpoep Beleid

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Hondenpoep Beleid

Inleiding:
In 2007 heeft het college ingestemd met het opstellen van een hondenpoepbeleid. De gemeente heeft eerst alle maatregelen in kaart gebracht die ooit ondernomen zijn ten behoeve van het terugdringen van de hondenpoepoverlast. Tegelijkertijd heeft de gemeente gesprekken gevoerd en in samenwerking met de wijkplatforms de overlastsituaties in de wijken onderzocht.  Na het in kaart brengen van alle reacties, suggesties en overlastsituaties heeft de gemeente basisprincipes geformuleerd die als regels kunnen dienen voor het hondenpoepbeleid. Daarnaast heeft de gemeente een plan van aanpak om de overlast terug te dringen, opgesteld.

De voorgestelde regels voor hondenbeleid  binnen de bebouwde kom zijn:

  • honden dienen binnen de bebouwde kom aangelijnd te zijn
  • de hondenbezitter of –uitlater dient opruimmiddel mee te nemen tijdens het uitlaten van de hond(en)
  • honden mogen los lopen in de hondenuitrenplaatsen
  • als honden hun behoefte doen op de hondenuitrenplaatsen, dan moet de ontlasting ook opgeruimd worden
  • de gemeente zal voldoende hondenuitrenplaatsen (HUP) aanleggen, of de bestaande HUP’s verbeteren zodat de honden ook hun ‘energie’ kwijt kunnen
  • door het plaatsen van vuilnisbakken of Depodogs moeten de hondenuitrenplaatsen schoon blijven
  • de gemeente zal zorg dragen voor regulier en structureel onderhoud van de hondenuitrenplaatsen

Buiten de bebouwde kom blijven de regels gelden zoals verwoord in de APV. De keuze voor beleid voor binnen èn voor buiten bebouwde kom is gemaakt omdat de ergernissen zich vooral voordoen in relatief dicht bebouwde omgeving zoals woonwijken.

Honden Uitren Plaatsen (HUP’s):

Op basis van het hondenbeleid stelt de gemeente voor om Honden Uitren Plaatsen (HUP’s) aan te leggen en de al bestaande HUP’s op te waarderen. In het plan worden ruim 56 HUP’s voorgesteld om aan te leggen danwel op te waarderen. De locatiekeuze voor de HUP’s is gebaseerd op de overlastsituaties (zeer smerige groenstroken, terreintjes, hondenwandelroutes) aangegeven door de vertegenwoordigers van de wijkplatforms en door de groenmedewerkers van Beheer Openbare Ruimte. Met inachtneming van deze overlast, de vaste patronen van wandelroutes die mensen gebruiken als ze hun hond uitlaten, de ruimtelijke mogelijkheden om de HUP’s te kunnen verwezenlijken en het creëren van zo min mogelijk overlast voor omwonenden, is de locatiekeuze voor de HUP’s tot stand gekomen.

Reactie geven op voorstellen hondenbeleid?:

Het concept plan van aanpak wordt nu teruggekoppeld naar de wijkplatforms. Omdat de wijkplatforms in de beginfase veel input hebben geleverd voor de plannen die nu voorliggen, wil de gemeente graag weten hoe de wijkplatforms tegen de voorstellen aankijken. Maar natuurlijk is de gemeente ook geïnteresseerd hoe de hondenbezitters en inwoners tegen de voorstellen aankijken. De gemeente organiseert daarom twee informatiebijeenkomsten. Alle belangstellenden zijn op maandag 17 maart tussen 19.00 en 20.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis van Barneveld en op woensdag 19 maart in ’t Trefpunt in Voorthuizen, tussen 19.00 en 20.00 uur voor een inloopmarkt over het voorgestelde hondenpoepbeleid.

Het is de bedoeling om tijdens de bijeenkomsten reacties en suggesties te verzamelen op het concept plan. Tot en met 26 maart 2008 verzamelt de gemeente constructieve suggesties ter verbetering van het hondenbeleid en verwerkt deze in het plan van aanpak. Vervolgens zal het college een besluit neemt over het Plan van Aanpak. Daarna zal het plan van aanpak ter bespreking in de commissie Grondgebied op 24 april a.s. worden aangeboden. Afhankelijk van de uitkomsten van de bespreking in de commissie Grondgebied kan het plan vervolgens ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad voor de raadsvergadering op 14 mei 2008.

[/av_textblock]

[/av_one_full]