Reactietermijn & Privacy

Wat wordt er met uw formulier gedaan en welke reactietermijn mag/kan u verwachten:

 • Privacy
  Uw gegevens worden niet gebruikt voor, of doorgegeven aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt voor het door u aangegeven onderwerp. Uw gegevens zullen met zorg en nauwkeurigheid behandeld worden binnen het wijkplatform.
 • Site-onderdeel
  Wanneer het een site-onderdeel betreft (inzending foto, kleurplaat of nieuwsbericht), dan wordt e.e.a zo snel mogelijk verwerkt. Omdat dit vrijwilligerswerk betreft, kan de verwerkingstermijn ongeveer 3 tot 4 dagen zijn. Bij inzending van een foto doet u afstand van enig auteursrecht.
 • Agendastuk wijkvergadering
  Wanneer het een onderwerp betreft wat tijdens de eerstvolgende wijkplatformvergadering besproken moet worden, zal het formulier toegevoegd worden aan de vergaderstukken als ‘ingekomen post’. De verwerkings-/antwoordtermijn zal afhangen van het vergaderrooster.
 • Acuut onderwerp richting Gemeente(lijke ondersteuning)
  Betreft het een acute vraag/verbeterpunt (betreffende wijkzaken de Lors) richting gemeente Barneveld en/of ondersteuning, wordt het formulier doorgestuurd naar de betreffende zaakhoudende medewerker van de gemeente. Het wijkplatform zal wel op basis van ‘ingekomen post’ tijdens haar eerstvolgende vergadering een statusvraag stellen.
 • Acuut onderwerp richting Woningstichting Barneveld
  Betreft het een acute vraag/verbeterpunt (betreffende wijkzaken de Lors) richting WSB, wordt het formulier doorgestuurd naar de betreffende contactpersoon wijkplatforms binnen WSB. Het wijkplatform zal wel op basis van ‘ingekomen post’ tijdens haar eerstvolgende vergadering een statusvraag stellen.