Welkom op de site van het wijkplatform “de Lors”

WIE ZIJN WIJ EN WAT IS ONS DOEL

Het Wijkplatform De Lors  heeft  als doel het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving in onze wijk.

HOE WILLEN WE ONS DOEL BEREIKEN

Dit doel willen wij bereiken door de samenwerking tussen bewoners en de gemeente te bevorderen waarbij het wijkplatform de brug is tussen beide. Deze wijkbijeenkomst avond is een mooie opstap om de betrokkenheid van bewoners in onze wijk te vergroten op wijk niveau. Uw betrokkenheid  in de wijk kan uiteindelijk er toe leiden dat wij zaken die ons als bewoners aangaan en die wij belangrijk vinden ook bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht en dat zo zaken kunnen worden opgepakt en verbeterd.

BENT U HET ENTHOUSIASTE WIJKPLATFORM LID DIE WIJ ZOEKEN? DIE BETROKKEN IS BIJ ONZE WOONOMGEVING?

Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden voor onze wijkplatform. Wij vergaderen 4 x per jaar op een maandagavond.

  • Wil je meedenken over onze wijk?
  • Ben jij bereid met bewoners in gesprek te gaan?
  • Wil je dit zeker voor langere tijd op je nemen

Tijdens onze wijkvergaderingen maakt u kennis met vele verenigingen, organisaties en instellingen

WAAROVER PRAAT U MEE?

Over veel wat er in uw wijk gebeurt, actuele voorbeelden zijn o.a.:

  • Wat te doen met ons groen
  • Wat te doen met de onderling contacten en/of betrokkenheid van de bewoners in buurt of straat
  • Wat te doen met verkeerssituaties
  • Dus, in het algemeen, meedenken over ontwikkelingen in De Lors op het gebied van o.a. leefbaarheid en veiligheid.

AANMELDEN?

Aanmelden kan per mail. Graag motivatie, waarom u in het wijkplatform wilt deelnemen.

Email: wpfdelors@gmail.com

 

Website: www.delors.wijkplatform.com