Wijkavonden

3e Wijkavond:

7 maart 2017

Op dinsdagavond 7 maart vond de derde Wijkbijeenkomst plaats in de wijk De Lors-Dichtersbuurt-Staatsliedenwijk. We kwamen samen in de Eben Haëzerschool aan de Schoutenstraat. Zo’n 30 buurtbewoners en mensen die vanuit hun werk actief zijn in de wijk deden mee.

Na de koffie met zelfgebakken cake of een stroopkoek was het tijd voor het evaluatiespel. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd en hoe is dat ervaren? Het was mooi om te horen waarom mensen trots zijn op hun buurtje, wat hen tevreden maakt, etc. En de pluim? Die ging deze avond naar wooncentrum Rumah Maluku aan de Boutensstraat: wat leuk dat we elke maand mogen komen koffiedrinken, in december werd de buurtmaaltijd georganiseerd en in de zomer staat er een wijkmarkt op de planning… Super!

Na de pauze was het op deze avond tijd voor inspiratie. De vraag die centraal stond was: hoe kan ik het verschil maken in mijn buurtje? De 3 tips die volgden waren: doe het samen, doe wat je goed kunt en houd het klein. En niet te vergeten: we maakten de ‘Hoe-ben-ik-er-voor-mijn-buur?’-test.

En tot slot volgde de borrel: tijd voor ontmoeting en verdere kennismaking! Daarna vertrok iedereen naar huis, maar niet zonder het ontvangen van de Buurtkalender voor de komende tijd.

_MG_0717    _MG_0724

Impressie van de Wijkbijeenkomst in de Eben Haëzerschool op 7 maart 2017

Lancering Bakje Liefde

Op deze avond werd de Bakje Liefde-actie gelanceerd. Een actie die het klein houdt, maar die juist met een leuke verrassing iets voor een ander wil betekenen!

Sinds de Wijkbijeenkomst gaan er twee Bakjes Liefde in de wijk rond. Je krijgt het Bakje Liefde van iemand die je wel óf misschien niet goed kent: een heerlijke taart in een taartvorm. Je geniet van het lekkers. Vervolgens bak je zelf iets lekkers in de taartvorm: iets zoets, iets hartigs… Dit lekkers geef je door aan een buurtgenoot die je het gunt en je schrijft iets leuks in het bijgevoegde schriftje. De Bakjes Liefde met het schrift mogen voor 1 oktober 2017 ingeleverd worden bij Welzijn Barneveld (Wilhelminastraat 12 in Barneveld), we zijn benieuwd welke reis de Bakjes Liefde dan hebben afgelegd!

2e Wijkavond:

13 september 2016

Dag mensen!

Afgelopen dinsdagavond hebben wij elkaar ontmoet op de Wijkbijeenkomst van De Lors & De Staatliedenwijk in de Eben Haëzerschool. Dank jullie wel voor jullie komst! We mochten op zo’n 55 deelnemers rekenen. We hebben genoten van de gesprekken die op gang kwamen, de ideeën die ontstonden en jullie enthousiasme. Op de website van Welzijn Barneveld staat een kort verslag met wat foto’s.

De belangrijkste conclusie van de avond was voor ons: begin gewoon dichtbij in je eigen straat met elkaar ontmoeten en elkaar helpen!

Hieronder vinden jullie een kort verslag van de avond. De belangrijkste ideeën die zijn binnengekomen hebben we voor jullie op een rijtje gezet:

Ideeën | Elkaar helpen in de buurt

 1. In je eigen buurtje opletten en mensen helpen
 2. Een hulpruilbeurs op touw zetten: mensen betekenen wat voor elkaar (wederdienst)
 3. Een telefooncirkel
 4. Een wijkklusdag
 5. Met elkaar de buurt netjes houden
 6. Korte uitjes naar dorp organiseren (HEMA of Intratuin)

Ideeën | Elkaar ontmoeten in de buurt

 1. In je eigen buurtje: een praatje maken als je buiten bent, een barbecue of rommelmarkt organiseren in je straat, samen uit eten, elkaar groeten, op bezoek gaan bij nieuwe bewoners
 2. Wijkontmoetingsmiddag(en) organiseren met een leuke activiteit
 3. Wandel- of fietsgroepjes
 4. Een ontmoetingspunt of -gebouw in de wijk
 5. Een flyer, wijkkrantje en/of website maken met wijknieuws en informatie
 6. Rumah Maluku openstellen voor buurtbewoners (mogelijkheid om mee te eten)
 7. Mogelijkheden en activiteiten in Ruimzicht beter bekend maken

Hieronder in het kort de acties op een rij die we gaan uitvoeren n.a.v. bovenstaande.

Actiepunten

 • Er zijn 7 mensen die zich hebben aangemeld voor de werkgroep ‘Meedenken over het opzetten van sociale activiteiten in de wijk’, wij gaan een datum prikken en bij elkaar komen. De hierboven genoemde ideeën zullen zeker worden meegenomen in dit overleg. Interesse om mee te doen? Laat het aan Willeke weten.
 • Willeke verzorgt een flyer met een terugkoppeling van de bijeenkomst, deze wordt in de tweede week van maart verspreid in de hele buurt (in deze flyer staat een kort verslag, foto’s, ideeën, succesjes, aanbod van hulp, PR voor activiteiten die er al zijn…)
 • Uit de vragenlijst is naar voren gekomen dat jullie het fijn vinden om de Wijkbijeenkomst 2x per jaar te laten terug keren, hier gaan we voor zorgen.
 • Er is behoefte aan een ontmoetingsplek in de wijk, we gaan de mogelijkheden onderzoeken bij bestaande gebouwen: scholen, Rumah Maluku, Ruimzicht, etc.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor het opzetten van een rommelmarkt in je eigen straat en de uitvoer van het idee voor een wijkklusdag.

Samen maken we de wijk! Hebben jullie ideeën of suggesties? Trek gerust aan de bel.

Met vriendelijke groet, ook namens Wil en Petra,

Willeke Heijkoop

Projectmedewerker ‘In de Buurt’

Wilhelminastraat 12

3771 AR Barneveld

T: 0342 745004 / 06 81005496

www.welzijnbarneveld.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

 • Via   Mail of Contact kunt u ook dingen melden en delen uit de wijk.
  Het kan gaan om overlast , leuke dingen , evenementen  , foto’s die echt bij deze wijk passen.

1e Wijkavond :

16-02-2016

 

20.00

Welkom en introductie

Voorstellen Petra, Wil en Willeke

Aanleiding van ons samenzijn (kern: ontmoeten en helpen)

Kaartje van de wijk: om welk gebied gaat het precies?

Kort verslagje van de rondgang door de wijk

 • Veel mensen kennen elkaar van naam, maar komen niet vaak bij elkaar op bezoek
 • Er is veel gezelligheid in de complexen
 • In de huizen is het vaak ‘ieder voor zich’
 • Er zijn zowel hulpvragers als hulpgevers
 • ‘Ik ben niet eenzaam’,  maar we komen niet weg
 • ‘Ik vraag uitjes voor mijn verjaardag, gezellig’
 • Aantal mensen met een klein netwerk
 • Idee: iets op zondagmiddag voor senioren!

Korte intro van de organisaties die aanwezig zijn

20.15

Kennismakingsrondje

Iedereen vertelt zijn naam en beantwoord een vraag

20.30

Opdracht voor jezelf

 

Opdracht voor jezelf

 • Dit kan ik betekenen in de buurt
 • Hier kunnen we aan werken in de buurt

Schrijf alles op: we nemen het mee!

Babbel even door met je buurman of -vrouw

20.50

Pauze

Tijd om kennis te maken met deze of gene

21.05

Opdracht in groepjes

(6 personen per groep)

Brainstormopdracht

 • Bedenk als groep ideeën voor de buurt
 • Kern: elkaar ontmoeten en elkaar helpen
 • Presenteer tot slot het beste idee van je groep

Schrijf alles op: we nemen het mee!

21.35

Presentatie van ideeën

 

21.55

Afsluiting

Hoe nu verder?

Verhaal Toon Tellegen

Contactlijst invullen